Uživatelská sekce
WebMail
Přístup k aplikaci WebMail pomocí klasického http protokolu - výhodou je rychlé načítání.
WebMail SSL
Přístup k aplikaci WebMail pomocí bezpečného SSL protokolu - výhodou je bezpečnost, nevýhodou pomalejší načítání.

Nastavení schránek
MailAdmin
Přístup k aplikaci MailAdmin pomocí klasického http protokolu - výhodou je rychlé načítání.
MailAdmin SSL
Přístup k aplikaci MailAdmin pomocí bezpečného SSL protokolu - výhodou je bezpečnost, nevýhodou pomalejší načítání.